Rumer Willis & Jayson Blair Soak Up Some Miami Sun

Rumer Willis & Jayson Blair Soak Up Some Miami Sun

Rumer Willis & Jayson Blair Soak Up Some Miami Sun

MORE PHOTOS FROM THE SET: