Alicia Keys, Carly Rae Jepsen, Heidi Klum, Isabeli Fontana

Alicia Keys, Carly Rae Jepsen, Heidi Klum, Isabeli Fontana

Alicia Keys, Carly Rae Jepsen, Heidi Klum, Isabeli Fontana

MORE PHOTOS FROM THE SET: