Mollie King, Vanessa White, Frankie Sanford

Mollie King, Vanessa White, Frankie Sanford

Mollie King, Vanessa White, Frankie Sanford

MORE PHOTOS FROM THE SET: