Selita Ebanks, Selena Gomez, Katy Perry, Kate Mara

Selita Ebanks, Selena Gomez, Katy Perry, Kate Mara

Selita Ebanks, Selena Gomez, Katy Perry, Kate Mara

MORE PHOTOS FROM THE SET: