Taylor Swift, Hilaria Thomas, Dianna Agron

Taylor Swift, Hilaria Thomas, Dianna Agron

Taylor Swift, Hilaria Thomas, Dianna Agron

MORE PHOTOS FROM THE SET: